Hải Âu

  • Km 938 + 600, Quốc lộ 1A, thôn Cồn Mong, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
  • 0936.085.359
  • tuankimbk@gmail.com

Gửi thông tin cho chúng tôi

Nhấn để gọi
0936.085.359